PRODUKT OCH KOMPLEXITET

Vår värld har och fortsätter utvecklas till att bli allt mer komplex. Olika marknadssegment har olika behov och kunder blir allt mer informationskunniga vilket resulterar i högre krav på olika produktvarianter. Vi tror därför att viss komplexitet är nödvändig och att den bör accepteras och istället styras för att öka lönsamheten.

Vår vardagliga värld består av att skapa ordning, transparens och lönsamhet kring komplexa produktfloror. Logistik och detaljhandels avancerade strukturer med stora mängder information har samma utmaning. Ju högre komplexitet, desto större utmaning. Med vår expertis utvecklar vi faktabaserade underlag för planering, design, konstruktion, produktion och leverans. Därmed ökar vi både lönsamhet och kontroll. Utmaningen är att hålla antalet varianter höga medan andelen komponenter minskas.

KOMPLEXITETSSTYRNING

Fordonsindustrin har länge legat i framkant av komplexitetsstyrning. Detta innebär att även Göteborg ligger i framkant. Andra branscher som rederier, skattemyndighet och konfektion har dragit nytta av vår specifika kunskap. Vägen till framgångsrik styrning av komplexitet och ökad lönsamhet kan vara kort.

UPPDRAG OCH UTMANINGAR

Våra uppdrag är främst hänförliga till följande områden:

• Produkt-och Komplexitetshantering
• Corporate Performance
• Krav och Process Management
• Systemutveckling

UPPDRAG & KOMPETENS

Calvia är ett management- och IT-konsultföretag som erbjuder spetskompetens inom stöd för Strategisk produkthantering, Strategisk styrning, Processutveckling och utveckling av systemstöd för centrala IT-system. Våra uppdrag handlar om allt från förstudier, utredningar och analyser till design, utveckling och implementation.

Flertalet av våra medarbetare har lång erfarenhet av verksamhetsstöd och är certifierade inom Verksamhetsarkitektur och IT-Arkitektur. Vi arbetar med beprövad metodik och arbetssätt samt arbetar tillsammans med våra kunders verksamhet ur ett lednings-verksamhets- och systemperspektiv.

Våra uppdrag kan normalt placeras under en av följande fyra rubriker:

Strategisk produkthantering

Strategisk styrning

Krav- och processutveckling

Utveckling systemstöd

Calvia bildades 1997 och består av 15 konsulter. Calvia ägs av medarbetarna. Kontakta oss gärna eller läs mer om vad Calvia kan erbjuda inom våra tjänster.